O STŘELCE

CELOROČNĚ PŘIJÍMÁME HOLKY A KLUKY TOHOTO VĚKU:

LVÍČATA - předškoláci až do konce 1. třídy ZŠ
SVĚTLUŠKY A VLČATA - děvčata a kluci od 2. do 5. třídy ZŠ
SKAUTI A SKAUTKY - kluci a dívky od 6. třídy ZŠ

Schůzky mladších dětí (lvíčata, světlušky a vlčata) a starších dětí (skautů a skautek) jsou oddělené.


ODDÍL

Jsme nejdéle fungující skautský oddíl v Kroměříži a jako jediný oddíl v celém okrese jsme oddíl koedukovaný/smíšený, tzn. že u nás v oddíle jsou jak kluci tak i holky všech věkových kategorií. Děti se u tak nás učí spolupracovat a vycházet nejen se svými vrstevníky, ale i s dětmi rozdílného věku a pohlaví, což je v dnešní době nemalé plus. Kromě pravidelných schůzek podnikáme i různé jiné akce jako jsou výpravy (jednodenní i vícedenní) nebo třeba i hry po městě, rukodělné schůzky a mnoho dalšího. Jednotlivé družiny se schází jednou týdně. Program schůzek je uzpůsoben jednotlivým dětem, aby měly možnost vyjádřit a projevit se každé zvlášť, ale i zapojit se do kolektivu a učit se spolupráci s ostatními. Na schůzkách děti kromě her zábavnou formou seznamujeme s historií skautingu, učíme znalosti a lásce k přírodě, toleranci a sociálním dovednostem, ale i soběstačnosti a schopnostem poradit si v nestandardních situacích.
Přibližně jednou za čtrnáct dní pořádáme pro děti akce - výpravy do přírody, rukodělnou činnost, návštěvy kulturních akcí. Hodně času se snažíme trávit v přírodě. V létě pak pořádáme pro děti z našeho oddílu čtrnáctidenní tábor se zábavným i naučným programem.
Oddíl vede vedoucí, která je náležitě proškolena ve vedení dětí, prošla řadou kurzů a lesních škol. Vedoucí oddílu, její zástupci i vedoucí jednotlivých družin pracují s dětmi ve svém volném čase, zcela zdarma, bez nároku na jakýkoliv honorář a všichni jsou náležitě proškoleni a prošli kurzy pro ně určenými.

BENJAMÍNCI
Benjamínci jsou naší oddílovou specialitou. Jsou to děti předškoláci a prvňáčci, ale nebráníme se i čtyřletým dětem (po domluvě). Benjamínci mají svou vlastní družinku Lvíčat. Náplň jejich schůzek a výprav je trochu jiná než je tomu u vlčat a světlušek. Lvíčata mají svou vlastní Pěšinku, do které po zvládnutí určité činnosti dostanou od vedoucí nálepku. Vašim dětem se věnujeme individuálně – poznávají svět, hrají si s druhými, učí se samostatnosti. Je to správný čas na objevování světa s novými kamarády a na hraní a zábavu. Družinový program skládáme z her a aktivit, které podporují dětskou zvídavost – děti se při nich učí vycházet s druhými ve skupině. Stávají se tak samostatnější a na další skautskou cestu získají partu kamarádů. Od 2. třídy se z nich stanou vlčata a světlušky.

 

SVĚTLUŠKY A VLČATA
Světlušky a vlčata jsou holky a kluci mezi 2. - 5. třídou ZŠ. Děti jsou rozděleny do šestek - skupin asi o 7 členech. U nás máme Liščata a Zvonečky. Děti v šestkách spolu spolupracují, pomáhají si a učí se být všem dobrými kamarádkami a kamarády. Jejich schůzky a výlety jsou plné her v partě dobrých kamarádek a kamarádů. Každá světluška a vlče plní různé úkoly. Ty jsou sepsány v sešitku zvaném Lucerna/ Mauglí. Úkoly nejsou nijak složité, chce to jen píli a chuť to zvládnout. Děti po 5. třídě ZŠ přechází ke skautkám a skautům.

 


SKAUTI A SKAUTKY
Skauti a skautky jsou kluci a holky ve věku 6. - 9. třída ZŠ. U nás máme družinu Orlíků a Medvědic. Také oni mají sešitek s úkoly - Stezku. I v ní jsou mnohé úkoly. Skauti a skautky se již učí být více samostatní a zvládat složitější úkoly než tomu bylo u vlčat a světlušek.

 

 

 

 

RANGERS A ROVERS
Ranger a roveři jsou kluci a holky ve věku SŠ a VŠ. U nás máme družinu Gryf (vedoucí jednotlivých družin) a Žabičky (rádkyně družin). Členové většinou již mají dost zkušeností a zážitků, a tak vedou mladší děti. I oni mají ale čas od času vlastní program a akce, na kterých si užijí plno zábavy, ale i plánují chod oddílu a akce do budoucna.


 

KLUBOVNA
Naše klubovna se nachází v objektu skautského střediska Mirka Svobody na ulici Purkyňova 2773 v Kroměříži.K nám se dostanete buď MHD ze zastávky Nemocnice, parkoviště na ulici Albertova nebo ze sídliště Zachar ulicí Žižkova, na kterou navazují přímo ze sídliště ulice Boženy Němcové, Karolíny Světlé a Elišky Krásnohorské. Mapa pro lepší orientaci zde .